Vznik firmy sa datuje do roku 1990, kedy sme začali s prepravou hudobných telies, divadelných a folklórnych súborov špeciálne upraveným autobusom KAROSA SD 11. V roku 1992 pribudol autobus KAROSA LC 736 určený na prepravu osôb a rozbehol sa kolotoč prepráv tak, ako to vyžadovala vtedajšia situácia. Kultúrne a športové inštitúcie, školy a škôlky, kluby dôchodcov, firmy a ich aktivity a v neposlednom rade cestovné kancelárie, ktorých bolo v tom období ako maku. Jazdili sme poznávacie zájazdy so slovenskými turistami po celej Európe a dokonca až do Ázie. Cesty v tom období boli plné československých autobusov zn. KAROSA, tu tam sa našiel aj maďarský IKARUS. V roku 1993 sme modernizovali našu ŠD 11 na KAROSU C 732, s ktorou sme až do roku 2000 poskytovali služby divadlám, folklórnym súborom a hudobným telesám. Prelom prišel v tom čase dovozom zájazdového autobusu VOLVO B 12 zo zahraničia. Bolo to obdobie, kedy sa začali profilovať dopravcovia na tých, čo sa podujali plniť stále prísnejšie technické ale najmä ekologické podmienky Európskej únie a zainvestovali do moderných autobusov, čo znamenalo zadĺžiť sa na veľa rokov, ale ako nositeľom pokroku nám nič iné nezostávalo, a tých, čo ponúkali svoje služby len domácej klientele na oblastné prepravy. Tých odvážnych bolo menej.

Do roku 2005, kedy prišlo k transformácii našej firmy na s.r.o., ešte pribudli dva jazdené autobusy SETRA 315 GT HD a jeden nový autobus SETRA 415 GT HD (v roku 2004 prvé nové vozidlo po 14 rokoch podnikania). Od tých čias pribúdali nové autobusy značky SETRA alebo MERCEDES takmer každý rok a vždy po cca 5 rokoch sme vozový park obmieňali za nový až do jesene roku 2019, kedy sme vlastnili 8 zájazdových autobusov EURO 5 a EURO 6. Na jeseň sme objednali tri nové autobusy kategórie EURO 6 s termínom odobratia v polroku roku 2020. K tomu už však neprišlo zo známych korona-dôvodov. Všetky v súčasnosti nové vozidlá na slovenskom trhu sú vybavené najmodernejšou technológiou spracovania výfukových plynov na svete. Tak isto aj prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti cestujúcich sú najlepšie, aké doteraz ľudstvo vymyslelo a uplatnilo.

Do marca 2020 sme dávali prácu až 8 vodičom na trvalý, prípadne čiastočný úväzok. V súlade s ich dosiahnutou životnou úrovňou si títo zobrali úvery na byty a zariadenie, prípadne na auto, bez ktorého si dnes život nevieme predstaviť.

K dnešnému dňu zamestnávame 3 vodičov a v prevádzke máme 3 autobusy. Tržby oproti roku 2019 poklesli na max 3 – 5 %.

Každý, kto podniká v nepravidelnej autobusovej doprave, musí mať finačné prostriedky na prekonanie medzisezónneho obdobia, čiže od októbra do apríla. V sezóne síce utŕžime vysoké tržby, ale mimo sezóny sa zarobené finačné prostriedky rozpustia do fixných nákladov, najmä do splátok leasingov a poistiek, daní, parkovania, prenájmov a dotácií miezd vodičov, keď je práce menej. Väčšinou to vychádza natesno.

Po 7 mesiacoch nečinnosti od marca 2020 už nemáme žiadne tzv. vankúšiky. Odložené splátky na 12 mesiacov nás dobehnú v budúcom období, kedy bude treba mesačne splácať za každé vozidlo oveľa viac ako do marca 2020. Vzniknuté škody sú obrovské ale nie len finačné. Bývalí zamestnanci – kvalifikovaní vodiči sú na úrade práce, prípadne sa rekvalifikujú na iné profesie. Rokmi driny vyškolení pracovníci v turistickom ruchu, ktorí poznajú naspamäť cesty takmer celej Európy, medzinárodné predpisy a aj zvyklosti, dnes jazdia s nákladnými autami, vykladajú tovar do regálov v obchodných reťazcoch alebo umývajú riady v bufetoch a reštauráciach. Ich životná úroveň dramaticky klesá a zo spoľahlivých klientov finančných inštitúcii sa stávajú, nie vlastnou vinou, neplatiči – budúca korisť exekútorov.

Ak nám štát teraz dostatočne nepomôže, celé naše rokmi budované a aj zahraničnými partnermi obdivované a využívané odvetvie turistického ruchu skončí na smetisku dejín.