Ak je aktuálne vo všeobecnosti konštatované, že cestovný ruch je dôsledkami pandémie Covid-19 jedným z najpostihnutejších odvetví, potom prevádzkovanie autobusovej nepravidelnej dopravy je vznikom tejto pandémie  postihnuté absolútne. 

      Aj keď rok 2019 nebolo možné z pohľadu hospodárskeho výsledku  považovať za jeden z úplne najlepších rokov, pravdepodobne by nebolo nikoho napadlo, že rok 2020 bude prakticky pre všetkých súkromných autobusových dopravcov  (aj z pohľadu aktuálneho vývoja, výhľadu) rokom likvidačným. 

      V roku 2019 sme vykonávali nepravidelnú dopravu pre cestovné kancelárie, školské zariadenia, obmedzene pre personálne agentúry v rámci územia SR, Chorvátska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Česka…. Prevádzkovali sme 2 autobusové linky do Bratislavy a participovali sme na prevádzkovaní jednej medzinárodnej autobusovej linky celkom 10 autobusmi a 4 mikrobusmi. 

         Počnúc mesiacom marec 2020 cca do konca mesiaca máj 2020 došlo k absolútnej eliminácii akejkoľvek prepravy. Od júla  2020 do konca mesiaca september 2020 došlo k obnove 1 pravidelnej autobusovej linky do Bratislavy s tržbami nezriedka podliezajúcimi  náklady, k minimálnej obnove nepravidelnej dopravy (pozn. cca 10-15 % v porovnaní s minulým rokom), prakticky   bez využitia mikrobusovej dopravy.  Aktuálny stav je bez poskytnutia cielenej pomoci  pre autobusových dopravcov skutočne likvidačný, či už z pohľadu  schopnosti splácania techniky, schopnosti udržania zamestnanosti, nevynímajúc absolútne znemožnenie prípadného ďalšieho rozvoja predmetu činnosti firmy. 

 Branislav Sliva