Sme súkromná autobusová dopravná spoločnosť NITRABUS s.r.o., dlhodobo pôsobiaca v oblasti medzinárodnej autobusovej dopravy. Doteraz sme sa zameriavali hlavne na oblasť cestovného ruchu, v prvom rade zájazdové prepravy pre cestovné kancelárie, ale aj pre iné kolektívy ako napr. školské výlety, firemné prepravy a pod. V minulom roku 2019 nám jazdilo 5 autobusov pre slovenské CK a 9 autobusov pre zahraničné CK so zameraním na ázijskú klientelu cestujúcu nielen po Slovensku, ale po celej Európe. Bohužiaľ aktuálna situácia s COVID-19 nás postihla už na začiatku roka 2020, kedy nám už v januári, februári začali postupne rušiť objednávky zahraničné CK a v marci nám zrušili všetky objednávky aj slovenské CK. Od polovice marca nám všetky autobusy, ktoré jazdili zájazdové prepravy stoja. Zamestnávali sme na tieto prepravy cca 25 vodičov, počas letnej sezóny aj viac. Momentálne sú z nich u nás zamestnaní 8 vodiči, ostatných sme museli z finančných dôvodov prepustiť. Štátny príspevok pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta nám pokrýva len časť nákladov na zamestnancov. Aktuálny vývoj situácie s koronavírusom naznačuje, že tento stav bude dlhodobejší a už teraz nám spôsobuje vážne problémy.