V roku 2019 bola firma rozbehnutá a poistená dlhodobými zmluvami na prepravu našich klientov prevažne z Ázie, Indonézie, Ameriky, Kanady, Ukrajiny a Ruska. Samozrejme aj pre klientov zo Slovenska, no tých bolo podstatne menej. Títo boli s našimi službami spokojní, nakoľko objednávky sa nám geometrickým radom od roku 2015 navyšovali, čoho dôsledkom bol aj podstatne vyšší obrat firmy. Z toho dôvodu sme si mohli dovoliť aj obstarávať nové autobusy a tak zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Platby od klientov prichádzali načas, objednávok bolo dostatok nie len pre nás, ale aj pre naše partnerské dopravné spoločnosti, s ktorými sme spolupracovali. Zlom nastal vo februári 2020, kedy po rozšírení sa COVID-19 do Európy v priebehu jedného týždňa sme dostali storno pre 74 objednávok od mesiaca Február až do Júna 2020. Tak naši klienti ako aj my sme dúfali, že avízované letné obdobie samo vyrieši problémy s vírusom a od leta sa všetko vráti do starých koľají. Nestalo sa tak a my do dnešného dňa stojíme s dočasne odhlásenými všetkými autobusmi. Každým mesiacom sa nám navyšuje budúca splátka tak, že už teraz je to neúnosné. Nechať autobusy prihlásené a robiť s nimi prepravy domácich klientov by bolo nanajvýš nezodpovedné od nás, nakoľko tŕžby za tieto jazdy by nepokryli ani náklady na mzdy a odvody pre našich šoférov. A tak v Júli 2020 sme museli pristúpiť k tej najbolestnejšej časti krízovej situácie a prepustiť všetkých šoférov. Nebolo už z čoho platiť im mzdy a odvody a ich rodiny potrebovali trvalý príjem, ktorý by ich zabezpečil. Odišli do rôznych firiem a po dlhých rokoch odpracovaných u nás za volantmi, ktoré boli nie len ich prostriedkom obživy, ale aj koníčkom a do práce dávali ozaj všetko, museli začať úplne inde. Stojíme na mieste bez výhľadu na zlepšenie situácie, ktorá sa denno denne len zhoršuje. Obmedzenia sa sprísňujú a my sme v zúfalej situácie. Minuli sa všetky rezervy, ktoré sme mali a vôbec netušíme, či vôbec ako firma prežijeme, alebo po 30-tich rokoch podnikania a poctivého platenia daní, pár rokov pre dôchodkom budeme nútení zrušiť celé naše podnikanie a zamestnať sa niekde inde. A čo cestovný ruch? Bude prevádzkovaný dopravcami s 20-30 ročnými autobusmi, ktorých nepoložia splátky úverov a leasingov… takto to vidím do budúcna ja.

Iveta Kacvinská
EUROVAN, s.r.o.