ŠOLTÉS TRAVEL s.r.o.

Sme mladá, rodinná spoločnosť, ktorá sa v rámci podnikateľských aktivít v službách cestovného ruchu pohybuje len od roku 2015. Plní odhodlania a chuti pracovať sme sa snažili neustále napredovať, tak sme sa rozhodli rozšíriť ponuku svojich podnikateľských aktivít o autobusovú dopravu a investovať do nového autobusu. V apríli 2019 sme si prostredníctvom leasingu zakúpili náš…

XLINEBUS s.r.o.

Vznik firmy sa datuje do roku 1990, kedy sme začali s prepravou hudobných telies, divadelných a folklórnych súborov špeciálne upraveným autobusom KAROSA SD 11. V roku 1992 pribudol autobus KAROSA LC 736 určený na prepravu osôb a rozbehol sa kolotoč prepráv tak, ako to vyžadovala vtedajšia situácia. Kultúrne a športové inštitúcie, školy a škôlky, kluby…

SLIVTOUR

      Ak je aktuálne vo všeobecnosti konštatované, že cestovný ruch je dôsledkami pandémie Covid-19 jedným z najpostihnutejších odvetví, potom prevádzkovanie autobusovej nepravidelnej dopravy je vznikom tejto pandémie  postihnuté absolútne.        Aj keď rok 2019 nebolo možné z pohľadu hospodárskeho výsledku  považovať za jeden z úplne najlepších rokov, pravdepodobne by nebolo nikoho napadlo, že rok 2020 bude prakticky…

EUROVAN, s.r.o.

V roku 2019 bola firma rozbehnutá a poistená dlhodobými zmluvami na prepravu našich klientov prevažne z Ázie, Indonézie, Ameriky, Kanady, Ukrajiny a Ruska. Samozrejme aj pre klientov zo Slovenska, no tých bolo podstatne menej. Títo boli s našimi službami spokojní, nakoľko objednávky sa nám geometrickým radom od roku 2015 navyšovali, čoho dôsledkom bol aj podstatne…

NITRABUS s.r.o.

Sme súkromná autobusová dopravná spoločnosť NITRABUS s.r.o., dlhodobo pôsobiaca v oblasti medzinárodnej autobusovej dopravy. Doteraz sme sa zameriavali hlavne na oblasť cestovného ruchu, v prvom rade zájazdové prepravy pre cestovné kancelárie, ale aj pre iné kolektívy ako napr. školské výlety, firemné prepravy a pod. V minulom roku 2019 nám jazdilo 5 autobusov pre slovenské CK…