Prieskum medzi klientmi autobusových dopravcov

 • áno
 • nie

Je pre Vašu organizáciu dôležité, aby zostalo fungovanie zájazdovej dopravy i naďalej zachované?

áno: 100% , nie: 0%

 • áno
 • nie

Pokiaľ by Váš súčasný poskytovateľ dopravy bol nútený ukončiť svoju činnosť, považujete za veľký problém hľadať iného spoľahlivého dopravcu?

áno: 97,4% , nie: 2,6%

 • áno
 • nie

Dotklo by sa ukončenie zájazdovej dopravy zásadne fungovania Vašej organizácie?

áno: 78,2% , nie: 21,8%

Ktoré z nasledujúcich požiadaviek iniciatívy Za autobusy pre zachovanie služieb zájazdových autobusových dopravcov podporujete?

Kompenzácia opodstatnených nákladov na autobus a deň vo výške 330,- euro na každý autobus, ktorý je v procese splácania. 57.7%
Zavedenie zdanenia prepravy osôb zahraničnými prepravcami na území SR na 20%. 38.5%
Oslobodenie nepravidelnej prepravy osôb od DPH. 65.4%
Zavedenie dotácie pre deti, študentov a seniorov v zájazdovej doprave v rovnakej výške ako pri linkovej doprave. 65.4%

Prieskum medzi autobusovými dopravcami

Koľko percent jázd musela Vaša spoločnosť zrušiť v dôsledku koronavírusovej krízy?

 • 100%
 • 95-99%
 • 90-94%
 • 80-89%
 • Menej ako 80%

Za ako dlho od 30.9.2020 očakávate, že Vašej spoločnosti dôjdu peniaze, pokiaľ nepríde podpora zo strany štátu?

 • Peniaze nám už došli
 • do 3 mesiacov
 • do 6 mesiacov
 • do 9 mesiacov
 • Viac

Ktoré z nasledujúcich požiadaviek iniciatívy Za autobusy pre zachovanie služieb zájazdových autobusových dopravcov podporujete?

Kompenzácia opodstatnených nákladov na autobus a deň vo výške 330,- euro na každý autobus, ktorý je v procese splácania. 87.5%
Zavedenie zdanenia prepravy osôb zahraničnými prepravcami na území SR na 20%. 62.5%
Oslobodenie nepravidelnej prepravy osôb od DPH. 62.5%
Zavedenie dotácie pre deti, študentov a seniorov v zájazdovej doprave v rovnakej výške ako pri linkovej doprave. 62.5%