DIŠTANC OD AKTIVÍT ÚSAD

Iniciatíva ZAAUTOBUSY.SK sa dôrazne dištancuje od účasti predstaviteľa ÚSAD na mítingu ĽSNS dňa 12.12.2020 a jeho výrokov na adresu slovenskej vlády a jej premiéra (link tu). Vyhlásenie, že dotácie sú nulové a vláda nič pre národ nerobí v čase, keď kompenzácia za obdobie marec – júl 2020 už bola dávno vyplatená, je nepravdivé a vrhá veľmi zlé svetlo na celý segment nepravidelnej autobusovej dopravy. Pritom tento predstaviteľ ÚSAD ako jej predseda sa netají, že úzko spolupracoval na tvorbe schémy pomoci na ministerstve hospodárstva a aj realizácii výzvy. Žiadame preto, aby našu iniciatívu nikto nespájal s aktivitami ÚSAD.

Iniciatíva za záchranu zájazdovej autobusovej dopravy v dobe koronavírusovej

Za autobusy je iniciatíva za záchranu zájazdovej autobusovej dopravy, na ktorú silno dopadli dôsledky koronavírusovej krízy. Usilujeme sa o zachovanie tejto verejnej služby, ktorú využívajú tisíce a tisíce organizácií od škôl až po domovy dôchodcov. Iniciatívu na Slovensku založil Peter Mušitz za výdatnej podpory mnohých malých a stredných dopravcov, aby spojil zájazdových dopravcov z celej Slovenskej republiky a predložil štátu riešenia na podporu nepravidelnej autobusovej prepravy osôb. Ku vzniku tejto stránky mimoriadne významne prispel pán Jiří Vlasák z Pragotouru z Českej republiky, ktorý nám dovolil použiť námet a vzhľad jeho iniciatívy Za autobusy.cz.

Na Slovensku je podľa štatistík asi 100 malých a stredných slovenských firem, ktoré prevádzkujú zájazdovú autobusovú dopravu. Podľa prieskumu iniciatívy Za autobusy prišlo 9 z 10 firiem o 90 a viac percent jázd, 80 % z nich potom do pol roka skrachuje a 5 z 10 sú už bez peňazí.

Čo je zájazdová autobusová doprava?

Nepravidelná autobusová preprava osôb je verejnou službou pre školy, škôlky, kluby seniorov, amatérske i profesionálne športové tímy, divadelné súbory, hudobné a spevácke telesá, folklórne súbory a tanečné zoskupenia, firmy, štátne organizácie, cestovné kancelárie a ďalšie skupiny, ktoré potrebujú prepravu mimo pravidelných liniek hromadnej dopravy. Jej zachovanie je dôležité pre 99 % organizácií, ktoré ju používajú.

V čom je problém?

Koronavírusová kríza zasiahla naše odvetvie v období hlavnej sezóny a viedla k zrušeniu až 100 % jázd. Kvôli veľkým fixným prevádzkovým nákladom sa preto väčšina zájazdových dopravcov ocitla na hranici bankrotu.

Záchrana autobusovej dopravy

Bojujeme za spravodlivé podnikateľské prostredie pre nepravidelnú autobusovú dopravu a zachovanie tejto služby pre širokú verejnosť, nakoľko sa jedná o službu nenahraditeľnú – podľa odhadu pre 53 % klientov by bol kolaps zájazdovej dopravy likvidačný.

Súčasné problémy

 • Takmer žiadna štátna pomoc pre najhoršie zasiahnutý dopravný odbor – nepravidelnú autobusovú prepravu osôb – akoby množstvo malých rodinných dopravných firiem, ktoré sa v drvivej väčšine venujú nepravidelnej preprave osôb a ročne poskytnú prepravné služby tisícom občanov SR, vôbec neexistovali a ich služby neboli vôbec dôležité.
 • Zvýhodnenie zahraničných autobusových dopravcov. Na našom území sú oslobodení od dane, naopak kedykoľvek ide slovenský autobus napríklad do Nemecka, platí nemeckú obratovú daň 19%, v Rakúsku 10% alebo v Chorvátsku dokonca 25%.
 • Štátom riadené a nezmyselné likvidovanie nepravidelnej prepravy osôb (zájazdových dopravcov) vďaka vysokej dotácii jazdného pre vybrané skupiny obyvateľov (deti, študenti a seniori) na pravidelnú prepravu osôb. Pritom tieto skupiny veľmi často využívali aj nepravidelnú prepravu osôb, ktorá sa vďaka nulovej dotácii a naopak oproti pravidelnej doprave mnohými ďalšími daňovými zaťaženiami, stáva absolútne nekonkurencieschopnou.
 • Na slovenskom trhu sa ročne predá asi 80-100 moderných zájazdových autobusov, ktoré spĺňajú ekologickú normu EURO VI. Nadobúdacia hodnota každého z nich je cca 270 000-330 000 € a všetky sa financujú prostredníctvom pôžičiek, finančného, prípadne operatívneho leasingu. Leasingová splátka sa tak stáva najvyššou čiastkou nákladov na prevádzku takéhoto autobusu. Snahou všetkých slovenských dopravcov je prevádzkovať najmä ekologické vozidlá, preto sa mnohí z nich zaviažu aj osobným majetkom v obrovskej hodnote. 
 • Mnoho drahých a technicky zložitých moderných zájazdových autobusov je kvôli súčasnej situácii dlhodobo odstavených a dočasne odhlásených z prevádzky. Dochádza tak k obrovským škodám a závadám na týchto vozidlách.

Situácia do 15. septembra - nulová štátna podpora

Vládne obmedzenia

Kvôli opatreniam spojeným s vírusom COVID-19 prišla zájazdová doprava o kľúčové obdobie, ktoré tvorí drvivú väčšinu príjmov – 19 z 20 dopravcov muselo zrušiť 90-100% jázd.

Zastavenie činnosti

Aj nepoužívané autobusy majú veľké prevádzkové náklady, navyše tri štvrtiny dopravcov majú minimálne jeden autobus na splátky.

Existencia podnikania

87,5 % dopravcov odhaduje, že najneskôr do konca októbra prídu o všetky úspory – u 4 z 10 sa to už stalo.

Nulová podpora

Podpora od štátu je napriek tomu nulová – dopravcovia sa dočkali pomoci v rámci Schémy minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (schéma pomoci de minimis) DM-11/2020. Táto vychádza však zo zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Sú to zákony naposledy dopĺňané v rokoch 2013 a 2016, čiže dávno pred vypuknutím ochorenia COVID-19 a riešia štátnu pomoc pri poklese tržieb. Kvôli zrušeniu všetkých jázd sa však o žiadnu reálnu pomoc nejedná, nakoľko tržby v najlepších mesiacoch sú mnohonásobne vyššie, ako ponúkaná pomoc 1000€ mesačne na jeden autobus.

Naše návrhy riešení

REÁLNA (NIE VIRTUÁLNA) POMOC V DOBE KRÍZY

Nevyhnutne nutná je pre prvotnú záchranu zájazdovej dopravy kompenzácia opodstatnených nákladov na autobus a deň, a to za obdobie predbežne od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020. 80 až 100 percent zájazdových dopravcov stále stojí a majú na autobusy uzatvorené leasingové zmluvy. Odklady splácania leasingov a úverov sú len presunutím problému na neskoršie obdobie. Nikto z nás však netuší, kedy sa ekonomická situácia vráti na úroveň pred vypuknutím pandémie. Odsunutím problému sa tento naviac zväčšuje a dopad na firmy/podnikateľov bude ešte väčší. Navrhujeme preto štátnu pomoc na pokrytie fixných prevádzkových nákladov a škôd, ktoré vznikajú aj keď autobusy stoja na svojich stojiskách. Na každý autobus zaťažený splácaním úveru alebo leasingu je to cca 330 € za každý pracovný deň. Tieto finančné prostriedky pomôžu dopravcom prekonať krízové obdobie a po jeho skončení naďalej poskytovať prepravné služby svojim klientom na najvyššej možnej úrovni s maximálne ekologicky priateľskými autobusmi.

KONIEC ZVÝHODŇOVANIA ZAHRANIČNÝCH DOPRAVCOV

Navrhujeme zdanenie mezinárodnej prepravy osôb na rovnakú výšku ako pri vnútroštátnej pravidelnej a nepravidelnej preprave osôb – 20%. Zavedenie tejto dane súčasne s prípadným znížením DPH obmedzia okrem iného napr. poľských a maďarských autobusových dopravcov vo „vyzobávaní“ práce slovenským dopravcom pôsobiacim v pohraničí. Pre štát to naviac bude znamenať značný príjem od zahraničných autobusových dopravcov.

OSLOBODENIE OD DPH

Navrhujeme oslobodiť nepravidelnú prepravu osôb od DPH, čím by klienti, ktorí nie sú platcami DPH, boli motivovaní na masívnejšie využívanie našich služieb.

ROVNAKÁ ŠTÁTNA PODPORA PRE DETI, ŠTUDENTOV A SENIOROV

Zavedenie rovnakej dotácie a jej spravodlivé prerozdelenie v linkovej a nepravidelnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov (deti, študenti, seniori). Nenavýši sa tak celková čiastka za poskytnuté dotácie a zároveň bude dotácia spravodlivo poskytnutá aj ďalším občanom zo skupiny obyvateľov, pre ktorých sú dotácie určené. Bude sa jednať o stále veľmi výraznú podporu, narovnajú sa podmienky medzi oboma druhmi dopravy a zároveň sa podporí aj významne väčšia skupina občanov.

Výsledky prieskumu medzi autobusovými dopravcami a ich klientmi

 • áno
 • nie

Je pre Vašu organizáciu dôležité, aby zostalo fungovanie zájazdovej dopravy i naďalej zachované?

áno: 100% , nie: 0%

 • 100%
 • 95-99%
 • 90-94%
 • 80-89%
 • Menej ako 80%

Koľko percent jázd musela Vaša spoločnosť zrušiť v dôsledku koronavírusovej krízy?

 • áno
 • nie

Dotklo by sa ukončenie zájazdovej dopravy zásadne fungovania Vašej organizácie?

áno: 78,2% , nie: 21,8%

Galéria našich zájazdov

Čo o nás vravia naši klienti?

Bratislava Hot Serenaders

Orchester účinkuje pravidelne doma aj v zahraničí, čo znamená desiatky tisíc kilometrov najazdených so slovenskými dopravcami. Nie každý však dokáže splniť naše náročné požiadavky na prepravu najmä unikátnych originálnych hudobných nástrojov, a v neposlednom rade aj dopravu našich špičkových umelcov. Náš dopravca je dvadsiatym prvým členom nášho orchestra, ktorý nehrá na javisku, ale celý deň pred koncertom za volantom (a často najmä v noci po ňom), bez ktorého by sme ten koncert nevedeli odohrať.

HOBA Bratislava

Nakoľko naše družstvá cestujú na svoje majstrovské stretnutia aj na východ republiky a trávia v autobuse niekedy aj viac ako osem hodín, záleží nám aj na kvalite autobusov a poskytovaných služieb dopravcu. Bez autobusovej dopravy si nevieme predstaviť fungovanie našich súťaží na území celeho Slovenska.

US Lúčnica

Keďže Lúčnica nemá svoju „domovskú scénu“, vyráža za svojim publikom. Jedným veľkým spoločným menovateľom týchto výjazdov je autobusová preprava – tanečníkov, spevákov, orchestrákov, vzácnych krojov, techniky, hudobných nástrojov. Keď po vystúpení sadáme do autobusu, je nesmierne dôležité mať 100% istotu a dôveru, že náš autobus je v 100% technickom stave, zodpovedá všetkým zákonom stanoveným vyhláškam a normám, a že človek za volantom je profesionál, ktorý nás bezpečne prepraví z bodu A do bodu B.